top of page

Muybridgeovi koně

Pomocí výstavy  animačních strojů Chceme vyprávět o E.  Muybridgeovi a jeho přínosu pro animaci a film.
Výstava bude interaktivní, umožní návštěvníkům si stroje vyzkoušet. Tyto stroje přiblíží návštěvníkům první pokusy, jak rozhýbat obraz v době před nástupem filmu. 
Součástí budou workshopy animace i na animačních strojích.

→Rádi bychom na výstavě představili E. Muybridge a jeho část tvorby, věnující se animačním strojům.  
E. M. je fascinující postava stojící u vzniku filmu a animace a k plnému pochopení toho, co jsou animační stroje, nám přijde důležité se s ním blíže seznámit.
-Co ho vedlo k tvorbě foto sekvencí, kterými se proslavil?
-Proč bylo tehdejší publikum fascinováno jeho animacemi? 
-Koho ovlivnil a ovlivňuje dodnes?

bottom of page