top of page

ANIMAČNÍ STROJE
 Navrhujeme a vyrábíme stroje které jsou inspirovány predanimacními technikami.

Předanimační techniky jsou principy, používané k rozhýbání obrázků pred nástupem filmu.

Za iluzi pohybu u animačních strojů je zodpovedný stroboskopický jev. Rychlý sled jednotlivých obrazu splyne do pohyblivého toku jen tehdy, když je promítání obrazu prerušováno krátkými fázemi tmy.

Tento efekt objevil anglický prírodovedec Michael Faraday, když se snažil zjistit, proč loukoťové kolo projíždějící za plaňkovým plotem vypadá, jako by stálo či dokonce couvalo.

 

bottom of page