top of page

JESKYNĚ

Optické hračky, vývoj v oblasti fotografie i Muybridgův výzkum přispěly ke vzniku filmu – sekvencím obrázků, promítaných velkou rychlostí v řadě za sebou a vytvářejících tak iluzi pohybu. Na sklonku devatenáctého století se pak film začal šířit po celém světě, nejprve coby pouťová atrakce a později i coby forma umění. Mohlo by se tedy zdát, že to celé byl vlastně docela rychlý a přímočarý proces. Není tomu ale tak, pohyblivé obrázky jsou s námi zřejmě mnohem delší dobu. První filmy totiž archeologové objevili už v pravěkých jeskynních malbách, které doslova ožívaly při mihotavém světle ohně. 
 

bottom of page